Bestyrelse

Ungdomsboligerne

Bestyrelse og beboerrepræsentanter

Formand Klaus Riis Klæstrup

Valgt af byrådet

Tlf. 40 14 82 98

Lene Jensen

Valgt af byrådet

Næstformand Niels Jensen

valgt af Uddannelsesinstitutionerne 

Tlf. 21 45 53 83

Forretningsfører

Karsten Jørgensen

Tlf. 22 39 41 04

Joan Gjerslev Eriksen

Valgt af Uddannelsesinstitutionerne

Haldur I Geil

Beboerrepræsentant